Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

JPF Corporate Finance and Princess Juliana Airport Holding Company present plan B for refinancing the airport.

PHILIPSBURG:--- On Thursday, September 5, at the request of Princess Juliana International Airport Holding Company N.V. (PJIAH), JPF Corporate Finance (JPF) gave a presentation to the Minister of Tourism, Economic Affairs, Traffic and Telecommunications (TEATT), also the representative of
the shareholder of Princess Juliana International Airport (PJIA). In the interest of the continuity of the airport and economy of Sint Maarten, PJIAH has searched for an alternative form of financing to enable a balanced decision between the combined loan from the World Bank (WB) and European Investment Bank (EIB).

The JPF proposal includes possible financing intended for, among other things, the reconstruction and expansion of PJIA. Based on this alternative, the accelerated reconstruction process of the airport would be facilitated. The proposal could also tie in with a possible combination of financing from local institutional investors and WB / EIB.

The intended conditions of the alternative financing have been determined on the basis of the knowledge of JPF which has also been involved in similar financing. Furthermore, it was explained that the current liquidity on the local capital market makes it possible to finance such a large-scale project with investors from the Dutch Caribbean.

The presented benefits ensure a short lead time (60 days). Another advantage is the local involvement of local investors, such as at the port of Sint Maarten after Irma. Instead of seizing and exercising collateral, a so-called "relief program" has been developed to guide the port through Irma's aftermath. In addition, many critical questions were asked during the presentation that was answered adequately to create sufficient clarity and confidence.

Vidanova attended the presentation as a listener to show her interest as the fund also has many participants on Sint Maarten such as GEBE, Telem and the Witgelekruis. Vidanova is, therefore, considering participating in the consortium of institutional investors and banks in the interest of Sint Maarten's economic development.

JPF Corporate Finance en Princess Juliana Airport Holding Company presenteren plan B voor herfinanciering van de airport

Op donderdag 5 september heeft JPF Corporate Finance (JPF) op verzoek van Princess Juliana International Airport Holding Company N.V. (PJIAH) een presentatie gegeven aan de minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie (TEATT), tevens de vertegenwoordiger van
de aandeelhouder van Princess Juliana International Airport (PJIA). PJIAH heeft in het belang van de continuïteit van de luchthaven en economie van Sint Maarten gezocht naar een alternatieve vorm van financiering om een afgewogen beslissing mogelijk te maken tussen de gecombineerde lening van de Wereldbank (WB) en Europese Investeringsbank (EIB).

Het voorstel van JPF omvat een mogelijke financiering bedoeld voor o.m. de wederopbouw en uitbreiding van PJIA. Op basis van dit alternatief, zou het versnelde reconstructieproces van de luchthaven worden gefaciliteerd. Tevens zou het voorstel kunnen aansluiten op een mogelijke combinatie financiering van lokale institutionele beleggers en WB/EIB.

De beoogde voorwaarden van de alternatieve financiering zijn bepaald op basis van de kennis van JPF welke ook betrokken is geweest bij soortgelijke financiering. Voorts werd toegelicht dat aan de hand van de huidige liquiditeit op de lokale kapitaalmarkt de financiering van een dergelijk grootschalig project mogelijk is met beleggers uit de Dutch Caribbean.

De gepresenteerde voordelen zien toe op een korte doorlooptijd (60 dagen). Een ander voordeel is de lokale betrokkenheid van lokale investeerders zoals bij de haven van Sint Maarten na Irma. In plaats van beslag leggen en zekerheden uitoefenen is gewerkt aan een zogenaamd ‘relief programma’ om de haven door de aftermath van Irma te loodsen. Verder zijn er tijdens de presentatie veel kritische vragen gesteld die adequaat zijn beantwoord om voldoende duidelijkheid en vertrouwen te creëren.

Vidanova was als toehoorder aanwezig bij de presentatie om haar belangstelling te tonen aangezien het fonds ook veel deelnemers heeft op Sint Maarten zoals GEBE, Telem en het Witgelekruis. Vidanova overweegt dan ook om deel te nemen in het consortium van institutionele beleggers en banken in het belang van de economische ontwikkeling van Sint Maarten.

News Release.

 

 

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

RADIO FROM VOICEOFTHECARIBBEAN.NET

Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x